I letos naše fakulta zorganizovala Česko-slovenský azylový moot court.

Týmy soutěžících se v rolích zástupců státu a zástupců žadatele o mezinárodní ochranu potýkaly s fiktivním případem pana Jauhena M, bývalého příslušníka nechvalně známých běloruských speciálních zásahových jednotek OMON. Soutěžící vypracovali dvě písemná memoranda, jedno z pohledu právního zástupce žadatele o mezinárodní ochranu, ve kterém argumentovali pro udělení mezinárodní ochrany, a jedno z pohledu státu, ve kterém naopak argumentovali proti udělení mezinárodní ochrany. Tato podání byla ohodnocena a obodována. Poté se soutěžící prostřednictvím platformy Zoom zúčastnili kola ústního. Tam před porotou složenou ze čtyř soudkyň prezentovali v simulovaném soudním řízení své argumenty pro jednu i druhou stranu sporu. 

Soudkyně měly těžké rozhodování. Zvítězil tým z Brna, který zaujal svými propracovanými stanovisky i souhrou soutěžících; jejich výkon byl opravdu skvělý. Ostatní týmy nezůstaly o tolik pozadu, ale přeci jen - vyhrát mohl jen jeden. Všechny týmy obdržely detailní zpětnou vazbu ke znalostem i k dovednostem. Letos jsme vybrali soudkyně právě s ohledem na to, aby byla poskytnuta zpětná vazba k obojímu; jejich medialonky naleznete níže.

Doufáme, že se příští rok uvidíme s dalšími takto skvělými týmy! Moot Court je totiž unikátní příležitostí, jak si osvojit cenné znalosti a dovednosti pro své budoucí povolání. Účastí v něm získáte možnost zdokonalit svůj projev jak v psané, tak ústní formě, protože budete prezentovat svoje stanovisko k fiktivnímu případu v písemném memorandu i při ústním jednání.

A moc děkujeme UNHCR za jeho podporu letošního moot courtu!

Těšíme se na viděnou za rok.

Za organizátory Věra Honusková

 

Medailonky soudkyň

Nikola Kurková Klímová je interní doktorandkou na katedře mezinárodního práva PF UK, kde se specializuje na oblast mezinárodního ekonomického práva, mezinárodního trestního práva a mezinárodní ochrany lidských práv, a dále výzkumným pracovníkem v rámci Peace Research Center Prague. Od roku 2017 spolupracuje s Centrem pro lidská práva a demokracii, kde se věnuje mezinárodní trestní spravedlnosti a lidskoprávní situaci v zemích Visegrádské čtyřky. Jako držitelka stipendia George Spyroua vystudovala magisterský program v oboru mezinárodní právo veřejné na Cambridgeské univerzitě a dále magisterské programy v oboru právo a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Během studií působila jako stážistka u Zvláštních senátů soudů v Kambodži, Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů v rámci Skupiny Světové banky, Velvyslanectví ČR v Londýně, Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jako soudkyně moot courtu poskytovala zpětnou vazbu k dovednostem.

Markéta Křižáková je interní doktorandkou na Katedře mezinárodního práva PF UK. V rámci svého doktorského studia se zaměřuje zejména na oblast mezinárodního a evropského uprchlického práva a mezinárodní ochrany lidských práv. Uprchlickému právu se věnovala i v praxi na pozici asistentky soudce na správním úseku Městského soudu v Praze. Jako asistentka soudce se zaměřením na správní právo působí doposud. Magisterský program v oboru právo vystudovala na Univerzitě Karlově, kde získala dále bakalářský titul z politologie a mezinárodních vztahů. Jako soudkyně moot courtu poskytovala zpětnou vazbu ke znalostem.

Věra Honusková je odbornou asistentkou katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Více než dvacet let se věnuje uprchlickému a migračnímu právu, povětšině v širším kontextu mezinárodního a evropského práva. K tématu pravidelně publikuje, vystupuje na konferencích v ČR i v zahraničí, je také členkou evropské sítě Odysseus Network a dalších odborných společností. Na PF UK vytvořila ucelený migrační program, který na pomyslném podvozku uprchlického a migračního práva umožňuje studentům a studentkám získat kromě znalostí i řadu dovedností, a díky řadě spolupracujících subjektů i mnoho zkušeností. Jedním z předmětů tohoto programu je azylový moot court. Jako soudkyně moot courtu poskytovala zpětnou vazbu ke znalostem.

Lucie Atkins vystudovala PF UK v Praze a poté se vydala na studia do USA, kde obdržela celkovou právnickou kvalifikaci včetně licence pro stát Florida, jakož i masterský diplom LL.M. in Comparative Law. V dalších letech pak spolupracovala se Středoevropskou univerzitou, Columbia University Budapest Law Center či Open Society Institute v Budapešti. Dále také vyučovala dovednostní předměty, i předměty o právnické a soudcovské etice, na Masarykově Univerzitě v Brně. Účastnila se jako soudkyně několika ročníků Mezinárodního azylového moot courtu. Jako soudkyně moot courtu poskytovala zpětnou vazbu k dovednostem.

Czech