Základní informace o státu: Slavonské království (Slavonie)

Název: Slavonské království (Slavonie)

Populace: cca 15,2 mil obyv.

Rozloha: 138 867 km čtverečních

Hlavní město: Slava

Jazyk: Slavonština

Náboženství: Sekularizováno, církev je odloučena od státu a ústavou je garantována svoboda vyznání.

Měna: Slav

Politické zřízení: Konstituční monarchie

Král: Slav VII.

Parlament: Parlament je dvoukomorový. Dolní komora, má 151 členů, horní 75 členů.

Zákony v oblasti uprchlického a azylového práva: Stát je smluvní stranou Úmluvy o právním postavení uprchlíků (1951) ve znění Protokolu (1967). Stát je členským státem Evropské unie od roku 2004, je plně integrovaným členem bez jakýchkoliv výjimek. Stát je členem Rady Evropy a OSN. Vnitrostátní azylová legislativa Slavonie je z hlediska svého obsahu zcela shodná a plně odpovídá znění ustanovení všech relevantních směrnic a nařízení tvořících Společný evropský azylový systém.

Soudy v oblasti azylového práva: V rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany rozhoduje o udílení ochrany formou azylu či doplňkové ochrany specializovaný azylový soud. Rozhodnutí soudu nabývá právní moci, pokud se ani jedna ze stran neodvolá.

Undefined